Skip to main content

Ad depozitum značenje

Šta znači Ad depozitum

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad depozitum (latinski ad depositum) dati ili uzeti nešto na čuvanje, u pohranu

Reč Ad depozitum napisana unazad: mutizoped da

Ad depozitum se sastoji od 12 slova.

Šta je Ad depozitum

На Ћирилици: (лат. ад депоситум) дати или узети нешто на чување, у похрану

Slično: 
Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a