Skip to main content

Ad-dukcija značenje

šta znači Ad-dukcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad-dukcija (od latinske reči: adductio dovoñenje)anatomija: privlačno kretanje mišića.

Reč Ad-dukcija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. аддуцтио довоñење) анат. привлачно кретање мишића.


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a