Skip to main content

Ad glorijai značenje

šta znači Ad glorijai

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad glorijai (latinski ad gloriam) na slavu.

Reč Ad glorijai napisana unazad: iajirolg dA i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. ад глориам) на славу.

Slično: 
Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a