Skip to main content

Ad infinitum značenje

Šta znači Ad infinitum

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad infinitum (latinski ad infinitum) u beskraj, u nedogled.

Reč Ad infinitum napisana unazad: mutinifni da

Ad infinitum se sastoji od 12 slova.

Šta je Ad infinitum

На Ћирилици: (лат. ад инфинитум) у бескрај, у недоглед.

Slično: 
Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a