Skip to main content

Ad kalendas grekas značenje

šta znači Ad kalendas grekas

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad kalendas grekas (latinski ad calendas graecas o grčkim kalendama) nikada, na kukove leto, kad na vrbi rodi grožñe.

Reč Ad kalendas grekas sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (лат. ад цалендас граецас о грчким календама) никада, на кукове лето, кад на врби роди грожñе.


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a