Skip to main content

Ad libitum značenje

šta znači Ad libitum

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad libitum (od latinske reči: ad libitum, latinski libitus prohtev) iuz. po volji,to jest svirati ili pevati; takoñe: znak da se instrumenti ili glasovi sa ovim dodatkom, u nekom muzičkom komadu, mogu i izostaviti.

Reč Ad libitum sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. ад либитум, лат. либитус прохтев) иуз. по вољи, тј. свирати или певати; такоñе: знак да се инструменти или гласови са овим додатком, у неком музичком комаду, могу и изоставити.


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a