Skip to main content

Ad notam značenje

šta znači Ad notam

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad notam (latinski ad notam) uzeti ad notam zabeležiti, zapamtiti, primiti k znanju

Reč Ad notam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. ад нотам) узети ад нотам забележити, запамтити, примити к знању


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a