Skip to main content

Ad okulos značenje

šta znači Ad okulos

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad okulos (latinski ad oculos se. demonstrare), jasno prikazati, očigledno prikazati

Reč Ad okulos sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. ад оцулос се. демонстраре), јасно приказати, очигледно приказати


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a