Skip to main content

Ad perpetuam memorijam značenje

šta znači Ad perpetuam memorijam

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad perpetuam memorijam (latinski ad perpetuam memoriam) za večnu uspomenu, za večno sećanje (npr. dogañaj, stvar).

Reč Ad perpetuam memorijam sastoji se od 22 slova.

На Ћирилици: (лат. ад перпетуам мемориам) за вечну успомену, за вечно сећање (нпр. догаñај, ствар).


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a