Skip to main content

Ad valorem značenje

šta znači Ad valorem

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad valorem (latinski ad valorem) prema vrednosti.

Reč Ad valorem sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ад валорем) према вредности.


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a