Skip to main content

Ad značenje

šta znači Ad

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad (od grčke reči: Hades) mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka; podzemni svet;figurativno: grob, smrt; Hades, Had.

Reč Ad sastoji se od 2 slova.

На Ћирилици: (грч. Хадес) мит. бог подземног света код старих Грка; подземни свет; фиг. гроб, смрт; Хадес, Хад.


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adžustamente muz. tačno, potpuno, sasvim tačno....
Adžitato muz. uzburkano, dirljivo, tronuto; kon adžitacione....
Adcitacija prav. prizivanje, pozivanje na parnicu....
Adcitat prav. pozvani na suñenje, parnicu....
Adhuk sub judide lis est prav. stvar je još pred sudom, spor još nije rešen...
Sve reči na slovo a