Skip to main content

Ad značenje

šta znači Ad

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad (od grčke reči: Hades) mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka; podzemni svet;figurativno: grob, smrt; Hades, Had.

Reč Ad sastoji se od 2 slova.

На Ћирилици: (грч. Хадес) мит. бог подземног света код старих Грка; подземни свет; фиг. гроб, смрт; Хадес, Хад.


Advokat Advokat je titula koja se danas koristi u velikom broju evropskih zema...
Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adžustamente muz. tačno, potpuno, sasvim tačno....
Adžitato muz. uzburkano, dirljivo, tronuto; kon adžitacione....
Adcitacija prav. prizivanje, pozivanje na parnicu....
Adcitat prav. pozvani na suñenje, parnicu....
Sve reči na slovo a