Skip to main content

Adet značenje

šta znači Adet

Na latinici: Definicija i značenje reči Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo

Reč Adet sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: обичај, навика, наслеђено правило


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a