Skip to main content

Adet

Šta znači Adet


Adet značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo

Reč Adet napisana unazad: teda

Adet se sastoji od 4 slova.

sta je Adet

Slično:
Šta znači Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Šta znači Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg...
Šta znači Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet o...
Šta znači Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je neš...
Šta znači Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je ste...
Šta znači Adeps mast, salo....