Skip to main content

Adet značenje

Šta znači Adet

Na latinici: Definicija i značenje reči Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo

Reč Adet napisana unazad: teda

Adet se sastoji od 4 slova.

Šta je Adet

На Ћирилици: обичај, навика, наслеђено правило

Slično: 
Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a