Skip to main content

Adoptat značenje

šta znači Adoptat

Na latinici: Definicija i značenje reči Adoptat (latinski adoptatus) usvojene dete, podsvojče, podsvojak, posinak.

Reč Adoptat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. адоптатус) усвојене дете, подсвојче, подсвојак, посинак.


Adorapija obožavanje, veliko pophtovanje, klanjanje; silno voljenje, bezgran...
Adopcija uzimanje pod svoje, usvojenje, podsvajanje, usinovljenje....
Adoptirati uzeti pod svoje, usvojiti, podsvojiti; priznati za svoje, prisvojit...
Adoptivan uzet pod svoje, usvojen, podsvojen, usinjen....
Adoptat usvojene dete, podsvojče, podsvojak, posinak....
Adoptant podsvojilac, usvoji-lac; adoptator....
Sve reči na slovo a