Skip to main content

Adoptivan značenje

šta znači Adoptivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Adoptivan (latinski adoptivus) uzet pod svoje, usvojen, podsvojen, usinjen.

Reč Adoptivan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. адоптивус) узет под своје, усвојен, подсвојен, усињен.


Adorapija obožavanje, veliko pophtovanje, klanjanje; silno voljenje, bezgran...
Adopcija uzimanje pod svoje, usvojenje, podsvajanje, usinovljenje....
Adoptirati uzeti pod svoje, usvojiti, podsvojiti; priznati za svoje, prisvojit...
Adoptivan uzet pod svoje, usvojen, podsvojen, usinjen....
Adoptat usvojene dete, podsvojče, podsvojak, posinak....
Adoptant podsvojilac, usvoji-lac; adoptator....
Sve reči na slovo a