Skip to main content

Adorapija značenje

šta znači Adorapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adorapija (latinski adoratio) obožavanje, veliko pophtovanje, klanjanje; silno voljenje, bezgranična ljubav.

Reč Adorapija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. адоратио) обожавање, велико попхтовање, клањање; силно вољење, безгранична љубав.


Adorapija obožavanje, veliko pophtovanje, klanjanje; silno voljenje, bezgran...
Adopcija uzimanje pod svoje, usvojenje, podsvajanje, usinovljenje....
Adoptirati uzeti pod svoje, usvojiti, podsvojiti; priznati za svoje, prisvojit...
Adoptivan uzet pod svoje, usvojen, podsvojen, usinjen....
Adoptat usvojene dete, podsvojče, podsvojak, posinak....
Adoptant podsvojilac, usvoji-lac; adoptator....
Sve reči na slovo a