Skip to main content

Adsorbensi značenje

šta znači Adsorbensi

Na latinici: Definicija i značenje reči Adsorbensi (latinski adsorbens) hemijske sup-stance (koštani ugalj, isitnjen kaolin i dr.) koje imaju svojstvo da na svojoj površini fizički vežu mnogobrojna hemijska jedinjenja, koja se kasnije pogodnimhemija: rastvorom mogu skinuti.

Reč Adsorbensi sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адсорбенс) хемијске суп-станце (коштани угаљ, иситњен каолин и др.) које имају својство да на својој површини физички вежу многобројна хемијска једињења, која се касније погодним хем. раствором могу скинути.


Adstringirati stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti....
Adstringentan stezav, koji steže, koji skuplja, koji zatvara....
Adstringens ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povr...
Adstrikcija med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane....
Adstrat lipti, termin koji znači uzajamni uticaj dvaju susednih jezika ili...
Adstipulacija bezuslovno pristajanje, potpuna saglasnost....
Sve reči na slovo a