Skip to main content

Adstrat značenje

šta znači Adstrat

Na latinici: Definicija i značenje reči Adstrat (latinski ad, substratum podložen, podstrt) lipti, termin koji znači uzajamni uticaj dvaju susednih jezika ili dijaleka-ta, ili uticaj jednoga jezika na drugi, susedni; ili elementi dve jezičke grupe koje istovremeno žive na jednom području te utiču jedna na drugu, ali nijedna od njih ne preovlañuje; ponekad, osobito u romanskoj lingvistici, sinonim za super-strat.

Reč Adstrat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. ад, субстратум подложен, подстрт) липти, термин који значи узајамни утицај двају суседних језика или дијалека-та, или утицај једнога језика на други, суседни; или елементи две језичке групе које истовремено живе на једном подручју те утичу једна на другу, али ниједна од њих не преовлаñује; понекад, особито у романској лингвистици, синоним за супер-страт.


Adstringirati stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti....
Adstringentan stezav, koji steže, koji skuplja, koji zatvara....
Adstringens ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povr...
Adstrikcija med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane....
Adstrat lipti, termin koji znači uzajamni uticaj dvaju susednih jezika ili...
Adstipulacija bezuslovno pristajanje, potpuna saglasnost....
Sve reči na slovo a