Skip to main content

Adstringens značenje

Šta znači Adstringens

Na latinici: Definicija i značenje reči Adstringens (latinski adstringens) ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povreñene kože.

Reč Adstringens napisana unazad: snegnirtsda

Adstringens se sastoji od 11 slova.

Šta je Adstringens

На Ћирилици: (лат. адстрингенс) нед. средство које има својство да стеже површину слу-зокоже и повреñене коже.

Slično: 
Adstringirati stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti....
Adstringentan stezav, koji steže, koji skuplja, koji zatvara....
Adstringens ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povr...
Adstrikcija med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane....
Adstrat lipti, termin koji znači uzajamni uticaj dvaju susednih jezika ili...
Adstipulacija bezuslovno pristajanje, potpuna saglasnost....
Sve reči na slovo a