Skip to main content

Adstringens značenje

šta znači Adstringens

Na latinici: Definicija i značenje reči Adstringens (latinski adstringens) ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povreñene kože.

Reč Adstringens sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. адстрингенс) нед. средство које има својство да стеже површину слу-зокоже и повреñене коже.


Adstringirati stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti....
Adstringentan stezav, koji steže, koji skuplja, koji zatvara....
Adstringens ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povr...
Adstrikcija med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane....
Adstrat lipti, termin koji znači uzajamni uticaj dvaju susednih jezika ili...
Adstipulacija bezuslovno pristajanje, potpuna saglasnost....
Sve reči na slovo a