Skip to main content

Adstringirati značenje

Šta znači Adstringirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Adstringirati (latinski adstringere) stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti.

Reč Adstringirati napisana unazad: itarignirtsda

Adstringirati se sastoji od 13 slova.

Šta je Adstringirati

На Ћирилици: (лат. адстрингере) стегнути, стезати, скупити, скупљати, затворити.

Slično: 
Adstringirati stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti....
Adstringentan stezav, koji steže, koji skuplja, koji zatvara....
Adstringens ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povr...
Adstrikcija med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane....
Adstrat lipti, termin koji znači uzajamni uticaj dvaju susednih jezika ili...
Adstipulacija bezuslovno pristajanje, potpuna saglasnost....
Sve reči na slovo a