Skip to main content

Adsorbent značenje

šta znači Adsorbent

Na latinici: Definicija i značenje reči Adsorbent (latinski ad-sorbere) hen. sredstvo koje upija gasove.

Reč Adsorbent sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. ад-сорбере) хен. средство које упија гасове.


Adstringirati stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti....
Adstringentan stezav, koji steže, koji skuplja, koji zatvara....
Adstringens ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povr...
Adstrikcija med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane....
Adstrat lipti, termin koji znači uzajamni uticaj dvaju susednih jezika ili...
Adstipulacija bezuslovno pristajanje, potpuna saglasnost....
Sve reči na slovo a