Skip to main content

Adsorpcija značenje

šta znači Adsorpcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adsorpcija (latinski adsorptio) f„3 . zadržavanje gasova, para ili tečnosti na čvrstoj površini, usled privlačnih veza sa površinom.

Reč Adsorpcija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адсорптио) ф„3 . задржавање гасова, пара или течности на чврстој површини, услед привлачних веза са површином.


Adstringirati stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti....
Adstringentan stezav, koji steže, koji skuplja, koji zatvara....
Adstringens ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povr...
Adstrikcija med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane....
Adstrat lipti, termin koji znači uzajamni uticaj dvaju susednih jezika ili...
Adstipulacija bezuslovno pristajanje, potpuna saglasnost....
Sve reči na slovo a