Skip to main content

Aducirati značenje

šta znači Aducirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aducirati (latinski ad k, ka, ducere voditi) primicati, privlačiti.

Reč Aducirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. ад к, ка, дуцере водити) примицати, привлачити.


Aducirati primicati, privlačiti....
Adutirati u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu dr...
Adut u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; naj...
Adusirati sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati...
Adurencije pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje....
Adurens med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum...
Sve reči na slovo a