Skip to main content

Adusirati značenje

šta znači Adusirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Adusirati (fr. adoucir) sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati; omekšati, postati KOBNI jim; SJŠK.razblažiti boje.

Reč Adusirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. адоуцир) сладити, засладити; ублажити, утолити, разблажити, олакшати; глачати; омекшати, постати КОБНИ јим; СЈШК.разблажити боје.


Aducirati primicati, privlačiti....
Adutirati u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu dr...
Adut u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; naj...
Adusirati sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati...
Adurencije pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje....
Adurens med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum...
Sve reči na slovo a