Skip to main content

Adurencije značenje

šta znači Adurencije

Na latinici: Definicija i značenje reči Adurencije (latinski adurentia) pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje.

Reč Adurencije sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адурентиа) пл. средства за паљење или нагризање.


Aducirati primicati, privlačiti....
Adutirati u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu dr...
Adut u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; naj...
Adusirati sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati...
Adurencije pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje....
Adurens med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum...
Sve reči na slovo a