Skip to main content

Adukcija značenje

Šta znači Adukcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adukcija (latinski adductio)anatomija: primicanje, privlačenje (mišića).

Reč Adukcija napisana unazad: ajickuda

Adukcija se sastoji od 8 slova.

Šta je Adukcija

На Ћирилици: (лат. аддуцтио) знат. примицање, привлачење (мишића).

Slično: 
Aducirati primicati, privlačiti....
Adutirati u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu dr...
Adut u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; naj...
Adusirati sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati...
Adurencije pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje....
Adurens med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum...
Sve reči na slovo a