Skip to main content

Aduktor značenje

šta znači Aduktor

Na latinici: Definicija i značenje reči Aduktor (latinski adductor)anatomija: mišić koji vrši pokrete primicanja, privlačenja

Reč Aduktor sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аддуцтор) знат. мишић који врши покрете примицања, привлачења


Aducirati primicati, privlačiti....
Adutirati u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu dr...
Adut u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; naj...
Adusirati sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati...
Adurencije pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje....
Adurens med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum...
Sve reči na slovo a