Skip to main content

Adular značenje

šta znači Adular

Na latinici: Definicija i značenje reči Adular (po Aduli, masivu u Alpima)Minerali: mineral, vrsta ortoklasa (v.).

Reč Adular sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (по Адули, масиву у Алпима) мин. минерал, врста ортокласа (в.).


Aducirati primicati, privlačiti....
Adutirati u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu dr...
Adut u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; naj...
Adusirati sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati...
Adurencije pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje....
Adurens med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum...
Sve reči na slovo a