Skip to main content

Adult značenje

šta znači Adult

Na latinici: Definicija i značenje reči Adult (latinski adolescere odrasti, adultus) odrastao, spolno zreo čovek i svako živo biće uopšte.

Reč Adult napisana unazad: tludA i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. адолесцере одрасти, адултус) одрастао, сполно зрео човек и свако живо биће уопште.

Slično: 
Aducirati primicati, privlačiti....
Adutirati u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu dr...
Adut u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; naj...
Adusirati sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati...
Adurencije pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje....
Adurens med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum...
Sve reči na slovo a