Skip to main content

Adulter značenje

šta znači Adulter

Na latinici: Definicija i značenje reči Adulter (latinski adulter) preljubnik, preljubo-činac

Reč Adulter napisana unazad: retludA i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. адултер) прељубник, прељубо-чинац

Slično: 
Aducirati primicati, privlačiti....
Adutirati u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu dr...
Adut u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; naj...
Adusirati sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati...
Adurencije pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje....
Adurens med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum...
Sve reči na slovo a