Skip to main content

Adultera značenje

šta znači Adultera

Na latinici: Definicija i značenje reči Adultera (latinski adultera) preljubnica.

Reč Adultera sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. адултера) прељубница.


Aducirati primicati, privlačiti....
Adutirati u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu dr...
Adut u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; naj...
Adusirati sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati...
Adurencije pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje....
Adurens med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum...
Sve reči na slovo a