Skip to main content

Adulteracija značenje

šta znači Adulteracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adulteracija (latinski adulteratio) falsifiko-vanje, krivotvorena, patvorenje (naročito novca).

Reč Adulteracija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. адултератио) фалсифико-вање, кривотворена, патворење (нарочито новца).


Aducirati primicati, privlačiti....
Adutirati u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu dr...
Adut u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; naj...
Adusirati sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati...
Adurencije pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje....
Adurens med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum...
Sve reči na slovo a