Skip to main content

Adulterij(um) značenje

šta znači Adulterij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Adulterij(um) (latinski adulterium)pravo: brakolomstvo, preljuba.

Reč Adulterij(um) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. адултериум) прав. браколомство, прељуба.


Aducirati primicati, privlačiti....
Adutirati u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu dr...
Adut u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; naj...
Adusirati sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati...
Adurencije pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje....
Adurens med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum...
Sve reči na slovo a