Skip to main content

Adultna pedagogija značenje

šta znači Adultna pedagogija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adultna pedagogija (latinski adultus odrastao) grana pedagogije koja se bavi obrazovanjem odraslih.

Reč Adultna pedagogija sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (лат. адултус одрастао) грана педагогије која се бави образовањем одраслих.


Aducirati primicati, privlačiti....
Adutirati u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu dr...
Adut u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; naj...
Adusirati sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati...
Adurencije pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje....
Adurens med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum...
Sve reči na slovo a