Skip to main content

Adumbracija značenje

šta znači Adumbracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adumbracija (latinski adumbratio) rad u glavnim potezima, nacrt, skica

Reč Adumbracija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. адумбратио) рад у главним потезима, нацрт, скица


Aducirati primicati, privlačiti....
Adutirati u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu dr...
Adut u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; naj...
Adusirati sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati...
Adurencije pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje....
Adurens med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum...
Sve reči na slovo a