Skip to main content

Advent značenje

šta znači Advent

Na latinici: Definicija i značenje reči Advent (latinski adventus dolazak) predstojeći dolazak spasitelja; kod katolika: poslednje četiri nedelje pred Božić.

Reč Advent sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. адвентус долазак) предстојећи долазак спаситеља; код католика: последње четири недеље пред Божић.


Advokat Advokat je titula koja se danas koristi u velikom broju evropskih zema...
Advocirati baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti...
Advokatus diaboli u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije,...
Advokatus dei u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobi...
Adversiv gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje....
Adverzativan gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica...
Sve reči na slovo a