Skip to main content

Advokatus dei značenje

šta znači Advokatus dei

Na latinici: Definicija i značenje reči Advokatus dei (latinski advocatus dei) u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobija dokaze advokatusa dijaboli

Reč Advokatus dei sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. адвоцатус деи) у римокатоличкој цркви лице које, приликом обреда канонизације, побија доказе адвокатуса дијаболи


Advokat Advokat je titula koja se danas koristi u velikom broju evropskih zema...
Advocirati baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti...
Advokatus diaboli u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije,...
Advokatus dei u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobi...
Adversiv gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje....
Adverzativan gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica...
Sve reči na slovo a