Skip to main content

Adverzativan značenje

šta znači Adverzativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Adverzativan (latinski adversativus)gramatika: suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica; adverzativna rečenica suprotna rečenica,to jest nezavisna rečenica koja kazuje radnje koje su jedna drugoj suprotne, npr.: Ja govorim, ali on ne sluša

Reč Adverzativan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. адверсативус) грам. супротан, противан; адверзативна коњункција супротна свезица; адверзативна реченица супротна реченица, тј. независна реченица која казује радње које су једна другој супротне, нпр.: Ја говорим, али он не слуша


Advokat Advokat je titula koja se danas koristi u velikom broju evropskih zema...
Advocirati baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti...
Advokatus diaboli u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije,...
Advokatus dei u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobi...
Adversiv gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje....
Adverzativan gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica...
Sve reči na slovo a