Skip to main content

Adversiv značenje

šta znači Adversiv

Na latinici: Definicija i značenje reči Adversiv (latinski adversus)gramatika: palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje.

Reč Adversiv sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. адверсус) грам. палеж који значи циљ према коме је управљено неко кретање.


Advokat Advokat je titula koja se danas koristi u velikom broju evropskih zema...
Advocirati baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti...
Advokatus diaboli u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije,...
Advokatus dei u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobi...
Adversiv gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje....
Adverzativan gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica...
Sve reči na slovo a