Skip to main content

Adventivan značenje

šta znači Adventivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Adventivan (vlatinski adventivus) slučajan; sporedan, pridošao; bog. koji ne raste na svom pravom mestu, npr. adventivni koren onaj koji se razvija na samoj stabljici (bršljan, divlja jagoda i dr.).

Reč Adventivan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (влат. адвентивус) случајан; споредан, придошао; бог. који не расте на свом правом месту, нпр. адвентивни корен онај који се развија на самој стабљици (бршљан, дивља јагода и др.).


Advokat Advokat je titula koja se danas koristi u velikom broju evropskih zema...
Advocirati baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti...
Advokatus diaboli u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije,...
Advokatus dei u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobi...
Adversiv gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje....
Adverzativan gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica...
Sve reči na slovo a