Skip to main content

Adventizam značenje

šta znači Adventizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Adventizam (latinski adventus dolazak) učenje i pokret adventista; v. adventisti.

Reč Adventizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адвентус долазак) учење и покрет адвентиста; в. адвентисти.


Advokat Advokat je titula koja se danas koristi u velikom broju evropskih zema...
Advocirati baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti...
Advokatus diaboli u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije,...
Advokatus dei u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobi...
Adversiv gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje....
Adverzativan gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica...
Sve reči na slovo a