Skip to main content

Adverbijal značenje

šta znači Adverbijal

Na latinici: Definicija i značenje reči Adverbijal (od latinske reči: adverbiale)gramatika: priloška odredba, priloška oznaka (vremenska, mesna, načinska, uzročna).

Reč Adverbijal sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. адвербиале) грам. прилошка одредба, прилошка ознака (временска, месна, начинска, узрочна).


Advokat Advokat je titula koja se danas koristi u velikom broju evropskih zema...
Advocirati baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti...
Advokatus diaboli u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije,...
Advokatus dei u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobi...
Adversiv gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje....
Adverzativan gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica...
Sve reči na slovo a