Skip to main content

Adverbijalni značenje

šta znači Adverbijalni

Na latinici: Definicija i značenje reči Adverbijalni (latinski adverbialis)gramatika: prilo-ški.

Reč Adverbijalni sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. адвербиалис) грам. прило-шки.


Advocirati baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti...
Advokatus diaboli u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije,...
Advokatus dei u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobi...
Adversiv gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje....
Adverzativan gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica...
Adverzarije pl. knjige ili sveske u koje se privremeno unose graña i beleške ko...
Sve reči na slovo a