Skip to main content

Adverzarije značenje

šta znači Adverzarije

Na latinici: Definicija i značenje reči Adverzarije (latinski adversaria) pl. knjige ili sveske u koje se privremeno unose graña i beleške koje će tek docnije biti sreñene ili obrañene.

Reč Adverzarije sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. адверсариа) пл. књиге или свеске у које се привремено уносе граñа и белешке које ће тек доцније бити среñене или обраñене.


Advokat Advokat je titula koja se danas koristi u velikom broju evropskih zema...
Advocirati baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti...
Advokatus diaboli u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije,...
Advokatus dei u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobi...
Adversiv gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje....
Adverzativan gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica...
Sve reči na slovo a