Skip to main content

Advokatura značenje

šta znači Advokatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Advokatura (latinski advocatura) pravobranilapggvo, pravozastupnipggvo, branilaš-tvo, braniteljski poziv i radno:

Reč Advokatura napisana unazad: arutakovdA i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адвоцатура) правобранилапггво, правозаступнипггво, бранилаш-тво, бранитељски позив и рад.

Slično: 
Advocirati baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti...
Advokatus diaboli u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije,...
Advokatus dei u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobi...
Adversiv gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje....
Adverzativan gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica...
Adverzarije pl. knjige ili sveske u koje se privremeno unose graña i beleške ko...
Sve reči na slovo a