Skip to main content

Advokatura značenje

šta znači Advokatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Advokatura (latinski advocatura) pravobranilapggvo, pravozastupnipggvo, branilaš-tvo, braniteljski poziv i radno:

Reč Advokatura sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адвоцатура) правобранилапггво, правозаступнипггво, бранилаш-тво, бранитељски позив и рад.


Advokat Advokat je titula koja se danas koristi u velikom broju evropskih zema...
Advocirati baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti...
Advokatus diaboli u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije,...
Advokatus dei u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobi...
Adversiv gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje....
Adverzativan gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica...
Sve reči na slovo a