Skip to main content

Advokatura

Šta znači Advokatura


Advokatura značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Advokatura (latinski advocatura) pravobranilapggvo, pravozastupnipggvo, branilaštvo, braniteljski poziv i radno:

Reč Advokatura napisana unazad: arutakovda

Advokatura se sastoji od 10 slova.

sta je Advokatura

Slično:
Šta znači Advocirati baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudo...
Šta znači Advokatus diaboli u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kan...
Šta znači Advokatus dei u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanoniza...
Šta znači Adversiv gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko...
Šta znači Adverzativan gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotn...
Šta znači Adverzarije pl. knjige ili sveske u koje se privremeno unose graña i b...