Skip to main content

Afefobija značenje

šta znači Afefobija

Na latinici: Definicija i značenje reči Afefobija (od grčke reči: aphe dodirivanje, phobos strah) med. bolestan strah od dodira.

Reč Afefobija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. апхе додиривање, пхобос страх) мед. болестан страх од додира.


Afefobija med. bolestan strah od dodira....
Afetuozo muz. uzbudljivo, ganutljivo, dirljivo, toplo, strasno; up. kon afet...
Afetuozisimo muz. vrlo osećajno, veoma strasno....
Afereza gram. skraćivanje početka, skraći-vanje jedne reči time što joj se ...
Afer d-oner stvar časti, dvoboj....
Aferaš onaj koji ima ili pravi afe-re, koji se bavi prljavim poslovima, nar...
Sve reči na slovo a