Skip to main content

Afer d-oner značenje

šta znači Afer d-oner

Na latinici: Definicija i značenje reči Afer d-oner (fr. affaire d-honneur) stvar časti, dvoboj.

Reč Afer d-oner sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. аффаире д-хоннеур) ствар части, двобој.


Afefobija med. bolestan strah od dodira....
Afetuozo muz. uzbudljivo, ganutljivo, dirljivo, toplo, strasno; up. kon afet...
Afetuozisimo muz. vrlo osećajno, veoma strasno....
Afereza gram. skraćivanje početka, skraći-vanje jedne reči time što joj se ...
Afer d-oner stvar časti, dvoboj....
Aferaš onaj koji ima ili pravi afe-re, koji se bavi prljavim poslovima, nar...
Sve reči na slovo a