Skip to main content

Afereza značenje

šta znači Afereza

Na latinici: Definicija i značenje reči Afereza (od grčke reči: aphairesis oduzimanje, skidanje) gram. skraćivanje početka, skraći-vanje jedne reči time što joj se izostavi početak, prvo slovo, prvi slog;medicina: ukla-njanje suvišnog ili onesposobljenog dela čovečjeg tela

Reč Afereza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апхаиресис одузимање, скидање) грам. скраћивање почетка, скраћи-вање једне речи тиме што јој се изостави почетак, прво слово, први слог; мед. укла-њање сувишног или онеспособљеног дела човечјег тела


Afefobija med. bolestan strah od dodira....
Afetuozo muz. uzbudljivo, ganutljivo, dirljivo, toplo, strasno; up. kon afet...
Afetuozisimo muz. vrlo osećajno, veoma strasno....
Afereza gram. skraćivanje početka, skraći-vanje jedne reči time što joj se ...
Afer d-oner stvar časti, dvoboj....
Aferaš onaj koji ima ili pravi afe-re, koji se bavi prljavim poslovima, nar...
Sve reči na slovo a