Skip to main content

Afekcija značenje

šta znači Afekcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Afekcija (latinski affectio uticanje) naklonost, nežnost, odanost, ljubav, srdačnost; svako uzbuđenje i promena u telesnom ili duševnom stanju;medicina: svaki utisak na telo, oboljenje, obolelost, bolest; osećaj, oset;isto znači i aficiranje.

Reč Afekcija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аффецтио утицање) наклоност, нежност, оданост, љубав, срдачност; свако узбуђење и промена у телесном или душевном стању; мед. сваки утисак на тело, обољење, оболелост, болест; осећај, осет; уп. афицирање.


Afefobija med. bolestan strah od dodira....
Afetuozo muz. uzbudljivo, ganutljivo, dirljivo, toplo, strasno; up. kon afet...
Afetuozisimo muz. vrlo osećajno, veoma strasno....
Afereza gram. skraćivanje početka, skraći-vanje jedne reči time što joj se ...
Afer d-oner stvar časti, dvoboj....
Aferaš onaj koji ima ili pravi afe-re, koji se bavi prljavim poslovima, nar...
Sve reči na slovo a