Skip to main content

Afektivan značenje

šta znači Afektivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Afektivan (od latinske reči: affectivus) uzbudljiv, čuvstven, osetljiv, osećajan.

Reč Afektivan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. аффецтивус) узбудљив, чувствен, осетљив, осећајан.


Afefobija med. bolestan strah od dodira....
Afetuozo muz. uzbudljivo, ganutljivo, dirljivo, toplo, strasno; up. kon afet...
Afetuozisimo muz. vrlo osećajno, veoma strasno....
Afereza gram. skraćivanje početka, skraći-vanje jedne reči time što joj se ...
Afer d-oner stvar časti, dvoboj....
Aferaš onaj koji ima ili pravi afe-re, koji se bavi prljavim poslovima, nar...
Sve reči na slovo a