Skip to main content

Afektivna vrednost značenje

šta znači Afektivna vrednost

Na latinici: Definicija i značenje reči Afektivna vrednost vrednost koju neka stvar ima za određeno lice ali ne za druge (porodična uspomena, poklon islično:). afeleja (od grčke reči: apheleia) retorika: prostota, jednostavnost, prirodnost (u govoru).

Reč Afektivna vrednost sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: вредност коју нека ствар има за одређено лице али не за друге (породична успомена, поклон и сл.). афелеја (грч. апхелеиа) рет. простота, једноставност, природност (у говору).


Afefobija med. bolestan strah od dodira....
Afetuozo muz. uzbudljivo, ganutljivo, dirljivo, toplo, strasno; up. kon afet...
Afetuozisimo muz. vrlo osećajno, veoma strasno....
Afereza gram. skraćivanje početka, skraći-vanje jedne reči time što joj se ...
Afer d-oner stvar časti, dvoboj....
Aferaš onaj koji ima ili pravi afe-re, koji se bavi prljavim poslovima, nar...
Sve reči na slovo a